Dziś odpowiadamy na pytanie - czym różni się żywność ekologiczna. Zachęcamy do dyskusji.

1) Lepszy smak, zapach i jakość

Rośliny ekologicznie wytwarzają więcej związków przeciwutleniających, aby móc zwalczać choroby i uszkodzenia. Badania wykazały, że wyższy poziom antyoksydantów wpływa na walory smakowe i aromat.


2)
Zdrowa żywność ma więcej mikroelementów i substancji odżywczych

Podczas gdy żywność ekologiczna czerpie składniki odżywcze ze zdrowej bogatej w substancje organiczne i mineralne gleby, rośliny uprawiane na skalę przemysłową są poddawane wpływowi nawozów syntetycznych z paliw kopalnych. Tak, tak – nawozy azotowe i potasowe powstają z gazu ziemnego lub węgla, a do produkcji fosforu używa się kwasu siarkowego...


3)
Bez GMO

Żywność ekologiczna nie zawiera GMO, czyli nie została sztucznie zmodyfikowana w
laboratorium. Większość produktów GMO zostało "zaprojektowane" tak, aby wytrzymać bezpośrednie stosowanie herbicydów i środków owadobójczych. Inżynieria genetyczna tworzy kombinacje genów roślin, zwierząt, bakterii i wirusów - kombinacje, które nie występują w przyrodzie lub poprzez tradycyjne metody krzyżowania.


4) Rolnictwo odpowiedzialne za środowisko

- Żywność eko nie zawiera toksycznych pestycydów - substancji chemicznych, które niszczą szkodniki – pestycydy mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska także w Twoim otoczeniu

- Sztuczne opryski wyjałowiają ziemię ze składników odżywczych, niszczą inne organizmy oprócz plonu. To powoduje, że do wzrostu potrzebne są sztuczne nawozy zawierające azot, potas i fosfor.

- Natura zawsze się dostosowuje. Rozpylanie chemikaliów powoduje, że insekty są silniejsze, a odporność chwastów na herbicydy wzrasta.5) Bioróżnorodność

Herbicydy i pestycydy nie rozróżniają dobrych i złych insektów, po prostu zabijają je wszystkie. Żyjąc na Ziemi musimy
zachować odpowiedni poziom różnorodności biologicznej, obejmujący wszystko, od największych ssaków do najdrobniejszych owadów.


6) Wpływ na zdrowie rolników

Rolnictwo nieekologiczne, przemysłowe szkodzi rolnikom, pracownikom i otaczającej społeczności poprzez toksyny w powietrzu, wodzie i glebie.

7) Brak monokultury

Przemysłowe plantacje wielkoobszarowe (monokultura) często są narażone na zniszczenia przez jedną chorobę czy gatunek insektów. Żywność ekologiczna najczęściej nie występuje w monokulturze, co pozwala wielu różnym roślinom przyciągać różnorodne owady, które tworzą ekosystem. Bzzzzz


8) Wpływ rolnictwa przemysłowego na rzeki, morza i oceany


Toksyny z pestycydów dostają się do wód gruntowych, spływają z deszczem do rzek, a następnie do mórz i oceanów. Glony w Bałtyku sam się nie robią...

9) Gdy nie wiadomo, o co chodzi - chodzi o pieniądze

Rolnictwo przemysłowe generuje gigantyczne koszty związane z opryskami, nawożeniem, magazynowaniem, sprzętem i usuwaniem skutków tego działania. Ponosimy niewątpliwie dodatkowe koszty publicznej służby zdrowia spowodowane wykorzystywaniem środków ochrony roślin w rolnictwie. To także biznes dla gigantów produkujących pestycydy i sprzęt, ale też dla firm farmaceutycznych.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł zapisz się do naszego Newslettera poprzez link w stopce strony.